Όλη η αντιπολίτευση σήμερα αποτελείται από επαγγελματίες αρνητές. Γιατί να πω όχι π.χ. σε ένα καλό στεγαστικό πρόγραμμα; Μόνο οι Δημοκράτες λέμε ναι ή όχι με βάση το συμφέρον την πατρίδας και του πολίτη.