Η εκλογή της Ελλάδας στη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ αποτελεί αναμφίβολα μια επιτυχία που προσδίδει διπλωματικό κύρος στην Ελλάδα. Ο τρόπος της αξιοποίησης της θέσης αυτής θα αποδείξει αν η χώρα μας θα πάρει στα χέρια της αυτή την ευκαιρία ή εάν θα επιτρέψει να πάει χαμένη.