Η καταδίκη της φρικτής τρομοκρατικής ενέργειας στη Μόσχα πρέπει να είναι καθολική και απόλυτη. Τίποτε και κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τις τυφλές δολοφονικές τρομοκρατικές ενέργειες.