Κανένας γονέας που έχασε παιδί στα Τέμπη δεν κέρδισε κάτι από τη συζήτηση στη Βουλή παρά μόνο προσβλήθηκε περισσότερο. Κραυγές και συγκρούσεις…