Ο αγροτικός κόσμος είναι αντιμέτωπος με το αυξημένο κόστος παραγωγής και συνάμα τις χαμηλές τιμές πώλησης των γεωργικών προϊόντων που επιδεινώθηκε φέτος από την δυσκολία εξεύρεσης εργατικών χεριών για την έγκαιρη συλλογή της παραγωγής ενώ η για δεύτερη φορά εμφάνιση της ξηρασίας απειλεί το γεωργικό εισόδημα. Η κακή προετοιμασία και εφαρμογή της ΚΑΠ στη χώρα επέτειναν τα προβλήματα και τα αδιέξοδα. Η αύξηση του γενικού δείκτη εισροών (του κόστους δηλαδή) στη Γεωργία και την Κτηνοτροφία τον Οκτώβριο το 2022 και 2023 ανήλθε σε πολύ υψηλά επίπεδο συρρικνώνοντας το εισόδημα των αγροτών.
Επιπλέον ο πληθωρισμός μείωσε το διαθέσιμο εισόδημα και αύξησε το κόστος παραγωγής με την αύξηση του ρεύματος, του πετρελαίου, των εφοδίων, το εργοδοτικό κόστος και τη μείωση του εργατικού δυναμικού, την κλιματική κρίση.

Προτείνουμε άμεσα:

Προτείνουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα:

History &
establishment

Tourism &
visitor guides