Την τελευταία περίοδο, παρ΄όλη την «ηρεμία στο Αιγαίο», δεν απουσιάζουν οι αναθεωρητικές κραυγές σε βάρος της χώρας μας και της Κύπρου. Από την πλευρά μας, οφείλουμε να βρισκόμαστε πάντα σε επαγρύπνηση. Για αυτό και η αμυντική θωράκιση της χώρας μας, σε συνάρτηση με τα οικονομικά μας δεδομένα, είναι ένα μείζον θέμα, που ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Οι εξοπλισμοί, απαραίτητοι για την άμυνα της χώρας, πρέπει να γίνονται βάσει προγραμματισμού στον οποίο πρέπει να υπολογίζονται οι οικονομικοί πόροι που να εξασφαλίζουν, πέρα από τις εξοφλήσεις των δόσεων της αγοράς τους, την τακτική και επαρκή συντήρησή των οπλικών συστημάτων. Υπάρχει τεχνογνωσία και λύσεις για νέα καινοτόμα μικρού κόστους οπλικά συστήματα, μη επανδρωμένα στον αέρα και στην θάλασσα, αρκεί να έχουμε την οργάνωση, την επιστημονική γνώση και τον απαιτούμενο συντονισμό για να τα πραγματοποιήσουμε. Εκτός όμως από αυτόν τον προγραμματισμό, χρειάζεται μια νέα δομή Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία να ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη προσπάθεια προβολής των εθνικών προτεραιοτήτων μας, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε:

History &
establishment

Tourism &
visitor guides