Οι γεννήσεις στην Ελλάδα έχουν μειωθεί από 120.000 στο 2010 σε περίπου 70.000 το 2023. Σε εθνικό επίπεδο 1 στα 4 ζευγάρια αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υπογονιμότητας. Η ΕΛΣΤΑΤ πληροφορεί για σταθερά πτωτική πορεία στις γεννήσεις από το 2008, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται στην πεντάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη μείωση γεννήσεων. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει πια το θέμα «Υπογονιμότητα» ως κοινωνικό αλλά και ως ζήτημα υγείας. Οι συνέπειες οδηγούν σε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, που η έκρηξή του αναδεικνύεται σε ένα από τα οξύτερα, αν όχι τα πρώτα, στην ατζέντα άμεσης αντιμετώπισης από την πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε:

History &
establishment

Tourism &
visitor guides