Το κόμμα των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ πιστεύει σε μια Ενωμένη Ευρώπη, στην οποία, σύμφωνα με τις Συνθήκες της Ε.Ε., η Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια και η αλληλεγγύη είναι θεμελιώδεις αρχές και αξίες της. Η δική μας Ευρώπη μπορεί και πρέπει να προσφέρει ανάπτυξη, ευημερία και ασφάλεια για τους πολίτες της, με ενιαία οικονομία, με ενιαία εξωτερική πολιτική και κοινή αμυντική πολιτική. Παρ’ όλο που η ΕΕ έχει σχεδιάσει πολλούς από αυτούς τους τομείς της δράσης της, σήμερα διαπιστώνονται σημαντικά ελλείμματα στην πορεία προς μια πραγματική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ιδίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, και με βάση τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ακρίβεια στην ενέργεια, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις διάθεση των βασικών τροφίμων, έχει δημιουργήσει ένα ανησυχητικό τοπίο στους πολίτες της : ακρίβεια, ενεργειακή κρίση, γεωπολιτική ανασφάλεια.

Για να αποφύγουμε την επάνοδο των φασιστικών και λαϊκιστικών δυνάμεων στο προσκήνιο, κάτι που θα διαταράξει επικίνδυνα την πορεία της, απαιτούνται άμεσα γενναία μέτρα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, την ουσιαστική πολιτική ενοποίησή της, καθώς και οικονομικά μέτρα για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, την ανάταξη της κοινωνικής συνοχής και για τη στήριξη των μεσαίων και φτωχών στρωμάτων.

Σήμερα η Ε.Ε. χρειάζεται ΑΝΑΝΕΩΣΗ και ΑΝΑΓΕΝΗΣΣΗ. Αυτή την πολιτική υπηρετούμε μαζί με τους RENEW EUROPE NOW!

H Ε.Ε. πρέπει να αρχίσει με γοργούς ρυθμούς να σχεδιάζει μία νέα ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική με την συνεργασία των κρατών μελών για την παραγωγή σύγχρονου αμυντικού εξοπλισμού στον αέρα, στην θάλασσα και την ξηρά.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε:

History &
establishment

Tourism &
visitor guides