Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν ενιαίο πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Δυστυχώς η γεωγραφία και η ιστορία έχουν ορίσει ότι η χώρα μας πρέπει να συμβιώνει στην ίδια περιοχή με έναν απρόβλεπτο και ιδιαίτερα δύσκολο γείτονα, την Τουρκία. Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η Τουρκία, εκλαμβάνοντας τη θετική μας στάση απέναντί της, τόσο στο ΝΑΤΟ, όσο και στην ΕΕ και στους Διεθνείς Οργανισμούς ως αδυναμία, κάνει πολύ συχνά κατάχρηση της ειλικρινούς βούλησής μας για σχέση καλής γειτονίας. Προσποιείται ότι καταβάλλει προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων με την Ελλάδα ενώ αλλάζει τον παλαιό μανδύα του εισβολέα με τον καινούργιο μανδύα του διεθνούς παραβάτη. Θεωρούμε, επομένως, ότι έχει ύψιστη σημασία η διασύνδεση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας με τη διατήρηση της ύφεσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επίσης, η διάλυση της στρατιάς του Αιγαίου και η άρση του «Casus Belli» είναι απαραίτητες κινήσεις για να εμπιστευθούμε τη γείτονα χώρα.

Επιπλέον, για εμάς τους «Δημοκράτες» η Κύπρος είναι αδιάσπαστο τμήμα του Ελληνισμού. Η Αθήνα έχει υποχρέωση να συμπαρίσταται πολιτικά, αμυντικά και εθνικά στον Ελληνισμό της Κύπρου. Επέχει και νομικής υποχρέωσης να προστατεύει την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάσει των Συνθηκών του 1960. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ανασύσταση του δόγματος του «Ενιαίου Αμυντικού Χώρου» και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ) ως ισότιμου μέλους ή με τη δημιουργία ενός Ευρωατλαντικού μηχανισμού άμυνας της Κύπρου.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε:

History &
establishment

Tourism &
visitor guides