Το «κοινωνικό κράτος» ή «κράτος πρόνοιας» αφορά το σύνολο των πολιτικών, που έχουν ως σκοπό την εξισορρόπηση των ανισοτήτων και την παροχή κοινωνικών αγαθών στους πολίτες μιας χώρας, κυρίως σε κείνους που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Το κοινωνικό κράτος προστατεύεται από διεθνείς οργανισμούς και συμβάσεις καθώς και από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και από τα εθνικά Συντάγματα των χωρών της Ε.Ε. Το Σύνταγμα της Ελλάδας εγγυάται και προστατεύει το Κοινωνικό Κράτος Δικαίου (άρθρο 25 Σ). Στα χρόνια της κρίσης, η κοινωνική πολιτική σημείωσε μεγάλη υποχώρηση, καθώς έπρεπε να πραγματοποιηθούν δραστικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες. Ταυτόχρονα όμως διευρύνθηκε και η βάση των ευπαθών ομάδων.

Στις μέρες μας, επίσης, το κόστος στέγασης εξελίσσεται σε μια νέα «κοινωνική βόμβα». Ιδιαίτερα, η αύξηση των ενοικίων, που αφορά κυρίως τα νέα ζευγάρια, επιδεινώνει σημαντικά το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πρέπει να συγκροτηθεί ένα νέο μοντέλο στεγαστικής πολιτικής, βασισμένο σε μια νέα αντίληψη «κοινωνικής αντιπαροχής» και «κοινωνικής κατοικίας». Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ προτείνουν ένα μεικτό σύστημα, κρατικής παρέμβασης, αλλά και σύγχρονων τρόπων εκμετάλλευσης των ακινήτων · ένα σύστημα, που θα στηρίζεται στην αξιοποίηση των ενεργειακά αναβαθμισμένων κενών κατοικιών, στον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της «χρυσής βίζας», αλλά και στην αύξηση των επιδομάτων στέγασης για φοιτητές και νέα ζευγάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε:

History &
establishment

Tourism &
visitor guides