Με φράση από το τηλεγράφημα της Επιτροπείας των Ποντίων προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο ξεκίνησε τη δήλωσή της για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, η Εκπρόσωπος Τύπου των Δημοκρατών Δουβαρά Τατιάνα.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Πανταχόθεν του Πόντου αγγέλονται σφαγαί..

Εις Κερασούντα, εις Γαλιαίνην Τραπεζούντος (…).Εαν κατάστασις αυτή συνεχισθή, Ελληνισμός Πόντου εξαφανισθήσεται…».

Και συνεχίστηκε. Και σφαγιάστηκαν. 

Και οφείλουμε να μην επιτρέπουμε στον Τούρκο Πρόεδρο να αναφέρεται σε «τρομοκράτες του Πόντου», «εχθρική κατοχή» και «απελευθερωτικό αγώνα των Τούρκων».

19 Μαΐου. Δεν ξεχνάμε.